Symtom

Främe Knäsmärta

 

Ett av de vanligaste symtomen som patienter söker för där knäskålsleden och knäskålssenan är vanligast. Förekommer oftats hos idrottare med hopp som ex. basket, volleyboll och längdhopp. Symtomen debuterar smygande som blir sämre av belastning av knåskålssenan som trappgång, löpning längre sittande (sk. movie sign). Smärta i knäskålssenan tenderar till att försvinna efter uppvärmningen och kommer tillbaka efter aktiviteten.

Andra orsaker till främre knäsmärta är inklämning av fettkuddar, slemsäckar, instabilitet av knåskålen, Schlatter, stressfraktur av knåskålen, smärta från höften, ben/broskskada.

Underbens smärta (vader)

 

Vanligt förekommande och om det inte tas om hand korrekt kan det ge besvär i månader. Kan debutera både akut (speciellt medelålders män inom racketsport) och smygande. Med en historia av tidigare akuta skador kan det övergå till ett långvarigt tillstånd speciellt hos marathonlöpare och fotbollsspelare samt vid inadekvat behandling och rehabilitering. Smärtan kan även komma från långvarig ryggsmärta. Om det inte finns någon tydlig orsak till underbenssmärtan kan det förligga en propp i underbenet efter längre bil, flygresor eller efter nydligen operationer. 

 

Rygg

 

Ryggsmärta påverkar upp till 85% av befolkningen någon gång under deras livstid, vanligast är mellan 20-50 års ålder. Drabbar såväl idrottare som icke-idrottande. I många fall kan man inte hitta en tydlig orsak till besvären utan är väldigt komplex kombination av muskler, leder, diskar, lifsstill, socialt och genetik. Kan debuterad både smygande och akut med eller utan utstrålningar till benet/benen. En ökad förståelse för riskfaktorerna är viktigt för en framgångsrik undersökning och behandling. 

 

Axlar


Vanligt förkommande hos idrottare och icke-idrottare, kan debutera såväl akut (fallolyckor) som smygande vid over head rörelser som racketsporter och simninng. Axeln är en väldigt rörlig led som kräver sin stabilitet från bla musklerna. Smärtan kan komma ifrån bla. muskler, leder, brosk, ben, ledband, ledkapsel, slemsäck men även från nacken då det är viktigt att även undersöka denna. Inte helt ovanligt att smärta strålar ut i armen.