Underbenssmärta

UNDERBENSSMÄRTA


Dessvärre vanligt förekommande hos idrottsaktiva speciellt hos långdistanslöpare. 

En del information kommer ifrån Clinical sports medicine 5th edition (Brukner & Kahn)

MUSKELBRISTNING/

"GUBBVAD"

Debuterar oftast akut och typiskt hos medelålders idrottare, speciellt inom raketsport och innebär en bristning i vadmuskulaturen. Vanligare att den ytliga vadmuskeln drabbas. 

STRESSFRAKTUR

När belastningen på benet överstiger hållfastheten kan benet bli skadat.

Mer vanligt hos löpare och idrotter med hopp. Gradvis debut ofta med en historia av ökad träningsmängd. Smärta vid gång, vila eller även på natten. 

KRONISK KOMPARTMENT SYNDROM

Kan sitta på framsidan, utsidan eller djupt i underbenet. Definieras som ett ökat tryck innanför muskelhinnan vilket orsakar minskad blodflöde och syrebrist som ger smärta (ischemisk smärta) och kan ge permanenta skador på vävnaden.

Den exakta orsaken är fortfarande oklar. 

SMÄRTA PÅ INSIDAN AV SKENBENET/

BENHINNEBESVÄR/SHIN SPLINT

Vag beskriving om vad det handlar om men idrottare beskriver oftats en smärta på nedre 1/3 delan av underbenet på insidan av skenbenet. Kan orsakas av en överbelasnting av musklerna på skenbenets insida (M. tibialis posterior).