Ryggsmärta

RYGGSMÄRTA


Extremt vanliga symtom både generellt hos befolkningen men också bland idrottsaktiva. Ryggsmärta påverkar upp till 85% av befolkningen någon gång under livet, vanligast bland de som är under 45år. Det finns få antal tillstånd av det som orsakar ryggsmärta som vi definitivt kan sätta en diagnos på, ca 10%. Inklämning av nervrot med typisk utstrålning i benet är ett sådant tillstånd. Resten är ospecifik, sk. somatisk (kroppslig). 

En del information kommer ifrån Clinical sports medicine 4th edition (Brukner & Kahn)

DISKSMÄRTA

Disken sitter mellan kotkropparna (de gröna på bilden ovan) är smärtkänslig i sina yttersta delar och det behöver inte föreligga en total bristning av disken för att skapa ryggsmärta. De två vanligaste orsakerna är vridningar (överdriven) av diskens yttre del och kompressions skador.

LÅNGVARIG RYGGSMÄRTA

Kan bero på flera olika orsaker. Viktigt att ta hänsyn till helheten som muskler, leder, diskar, skelett, ergonomi, träning, stress, rökning, depression, oro, ålder etc. 

SOMATISK RYGGSMÄRTA

Någon av de strukturer i ryggen, som kotkropp, ryggmärgshinnan, ligament, muskler, leder och disk (yttre delen)  kan förmedla smärta och därmed orsaka ryggsmärta. Där skador på disk och leder är vanligast förekommande. 

NERVKOMPRESSION

Akut nervkompression är oftast orsakat av en akut disk prolaps som irriterar nerven antingen mekaniskt genom tryck eller som kemisk retning. Vanligtvis drabbas de diskar som man tidigare haft besvär med. Hos äldre kan det beror benpålagringar som en del av degenration (ålders förändringar).

ANDRA ORSAKER TILL RYGGSMÄRTA

Dessa orsaker är ovanligare men viktigt att utesluta;
* stressfrakturer

* höftleds problematik

* förträngning av ryggmärgen

* reaumatism

* invärtes besvär (mag/tarm,      gynekologisk

* tumörer (primära, metastaser)

* benskörhet