Höft

HÖFT


De flesta övningar passar väldigt bra om du har knäsmärta också som tex. 
löparknä och hopparknä.