Axelsmärta

AXELLEDEN


 är en mycket rörlig led och det är bra men det ställer stora krav på bland annat musklerna runt omkring för att skapa stabilitet. Dessa muskler kallas för rotatorcuffen som ett samlingsnamn. Sök hjälp för att få rätt behandling!

En del information kommer ifrån Clinical sports medicine 5th edition (Brukner & Kahn)

FRUSEN SKULDRA

Kan komma efter skada men även helt utan trauma (idiopatisk). Här drar ledkapsel ihop sig med smärta och stelhet i axelleden som följd. Progonsen är god men det tar tid, genomsnitt på 1,5år.MUSKELSKADA 

Kan komma plötsligt som en bristning eller stäckning vid en hastig rörelse men även som överbelastning.Smärta då man aktiverar den drabbade muskeln. Kräver sin rehabilitering som allt annat. INKLÄMNING

Kallas även för impingment och handlar om att senan och/eller slemsäcken blir inklämnd då armen är ovan axelhöjd då detta ger smärta. 


INSTABILITET

Oftast bakomliggande trauma då axelleden kommit ur led sk. luxation vid ett eller upprepade tillfällen. Daglig axelrehabilitering och om inte detta hjälper ev.  operation. REFERERAD SMÄRTA

Om man inte hittar några strukturella skador i området kring axelleden kan smärtan ha ett annat ursprung som nacke, diafragma, hjärtat, lungspetsen mjälten och gallblåsa.

SKULDERBLADS-
DYSFUNKTION

Inkluderar olika diagnoser som inklämning, frakturer, skador på lederna som bildas av nyckelbenet. Eftersom skulderbladet är en del av axelleden och nyckelbenet så påverkas funktionen av skulderbladet vid ovan nämnda skador.