Knäsmärta

KNÄSMÄRTA


Det finns en hel del diagnoser som kan drabba området kring knäleden. Här inriktar vi oss främst på mindre akuta knäskador och kommer inte beskriva de akuta skadorna som korsband etc. Sök professionell hjälp istället för att försöka ställa diagnosen själv via google. 

En del information kommer ifrån Clinical sports medicine 5th edition (Brukner & Kahn)

LÖPARKNÄ

Orsakas av överbelastning och dålig kontroll av höftmsuklerna tillsammans med svaghet i musklerna som sträcker och böjer i knäleden och/eller dålig fotmekanik. Smärtan är lokaliserad till knäledens utsida och kan orsakas av friktion/kompression av senan sk.    IT -bandet på knäledens utsida. 

HOPPARKNÄ

Aktiviteter som innehåller mycket hopp och riktningsförändringar kan leda till överbelastning av knäskålsenan nedanför knäskålen. 

MENISKSMÄRTA

Kan debutera akut eller smygande då oftats hos äldre och behöver inte ge någon smärta. Akut menisk skada orsakas oftast då knäleden blir komprimerad då den är böjd i kombination med rotation av lårbenet.

KNÄLEDSARTROS

Utvecklas långsamt under flera år. Orsakas av att ledbrosket i delar av knäleden minskat eller försvunnit. Tidigare skador, ärftlighet, dålig muskelfunktion, övervikt är några orsaker. Alla som har artros behöver inte ha symtom. Vanliga symtom är smärta/värk med svullnad. Vilovärk och igångsättningssmärta